Статут

Статут громадської організації «Подільська спілка урологів» (нова редакція)

Статут Спілки включає в себе відомості про:

  • Загальні положення спілки
  • Мету (цілі), завдання та напрями діяльності спілки
  • Порядок набуття та припинення членства в організації
  • Права і обов’язки членів організації
  • Керівні органи спілки
  • Кошти і майно спілки. Джерела надходження і порядок використання
  • Порядок внесення змін до статуту спілки
  • Припинення діяльності спілки