Про нас

ПОДІЛЬСЬКА СПІЛКА УРОЛОГІВ є юридичною особою, місцевою громадською організацією, яка об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною ознакою громадян України – лікарів-урологів, лікарів суміжних професій, а також спеціалістів з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов’язана з проблемами урології для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом Подільської спілки урологів.

Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та Статуту Подільської спілки урологів (прийнятий установчими зборами 01 грудня 2003 року та зареєстрований Хмельницьким обласним управлінням юстиції 09 січня 2014 року за № 313). Діяльність Спілки поширюється на територію Хмельницької області. Спілка має розрахункові рахунки в установах банку, свою печатку, штамп, символіку.

Мета діяльності Подільської спілки урологів

Основною метою діяльності Спілки є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів урологічного профілю, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної урологічної науки та практики.

Завдання Подільської спілки урологів

Основними завданнями Спілки є:

  • сприяння вдосконаленню організації управління урологічної служби та основних форм і методів надання урологічної допомоги;
  • пропаганда досягнень урологічної науки та досвіду роботи урологічних установ, сприяння впровадженню пріоритетних напрямків наукових досліджень в області урології та суміжних спеціальностей.

Добровільними членами Спілки є 42 урологи Хмельницької області, які представлені у всіх районах області, окрім Теофіпольського, Деражнянського, Старосинявського, Білогіроського районів.