Відео операцій

Права ретроперітонеоскопічна часткова адреналектомія