Лікування раку нирки

Рак нирки

Класифікація TNM

 • Т – первинна пухлина
 • Тх– первинна пухлина не може бути оцінена
 • Т0– немає даних про первинну пухлину
 • Т1– пухлина ≤ 7с м в найбільшому діаметрі, обмежена ниркою.
 • Т– пухлина ≤ 4 см в найбільшому діаметрі, обмежена ниркою.
 • Т1b– пухлина > 4 см, але ≤ 7 см в найбільшому діаметрі, обмежена ниркою.
 • Т2– пухлина > 7 см в найбільшому діаметрі, обмежена ниркою.
 • Т2а– пухлина > 7 см, але ≤ 10 см в найбільшому діаметрі, обмежена ниркою.
 • Т2b– пухлина  > 10 см в найбільшому діаметрі, обмежена ниркою.
 • Т3– пухлина поширюється на великі вени або інвазія в навколониркову клітковину, але не в суміжний наднирник і не виходить за межі фасції Героти.
 • Т– пухлина поширюється на ниркову вену чи її сегментарні гілки, або пухлина проростає в паранефральну клітковину чи/або нирковий синус, але не виходить за межі фасції Героти.
 • Т3b– пухлина поширюється на нижню порожнисту вену нижче діафрагми
 • Т3с– пухлина поширюється на нижню порожнисту вену або її стінку вище діафрагми
 • Т4– пухлина поширюється за межі фасції Героти (включає проростання в суміжний наднирник).
 • N – реґіонарні лімфатичні вузли
 • Nх – реґіонарні лімфатичні вузли не можуть бути оцінені
 • N0 – немає ознак метастазування в реґіонарні лімфатичні вузли
 • N1 – метастази в одному лімфатичному вузлі
 • N2 – метастазування більше, ніж в один реґіонарний лімфатичний вузол
 • М – віддалені метастази
 • М0 – немає віддалених метастазів
 • М1 – віддалені метастази

G-гістологічна градація

 • Gх– ступінь диференціювання не може бути оцінений
 • G1 – високодиференційована пухлина
 • G2 – помірнодиференційована пухлина
 • G3-4 – низькодиференційована / недиференційована пухлина
 • Крім градації по Фурману визначають гістологічні підтипи, саркоматоїдні елементи, мікросудинну інвазію, вогнища некрозу пухлини, а також інвазію в порожнисту систему нирки.

Нефрометрична система-RENAL Nephrometry Scoring System

Компонент Бал
  1 бал 2 бал 3 бал
Радіус(см)-R <4cm >4cm але <7cm >7cm
Екзо або ендофітний-Е >50% екзофітна <50% ендофітна

 

Цілком ендофітна

 

Наближенність до збиральної системи(мм)-N >7mm

 

>4 але <7mm

 

<4mm

 

Розташування(переднє/заднє)-А/Р      
Розташування відносно полюсів нирки-L Цілком вище або нижче полюсної лінії Пухлина перетинає полюсну лінію

 

Пухлина пересікає середінну лінію нирки

 

Пухлини, які отримали суму згідно з системою R.E.N.A.L. 4–6 балів, належать до низького ступеня, 7–9 — середнього і 10–12 — високого ступеня складності виконання резекції нирки, відповідно, з додаванням суфіксів щодо розміщення відносно поверхні та воріт нирки.

Онкокарцинома

Ангіоміоліпома

Розрив ангіоміоліпоми

 • Загалом, розрізняють 3 основних види гістологічних підтипів НКР:
 • – світлоклітинний рак (80 – 90 %);
 • – папілярний рак (10 – 15 %);
 • – хромофобний рак (4 – 5 %).
 • Серед пацієнтів на папілярний рак було виявлено дві прогностично різні групи:
  • Тип 1 – пухлини з низьким злоякісним потенціалом, з наявністю хромофільної цитоплазми. Благоприємний прогноз;
  • Тип 2 – пухлина високого злоякісного потенціалу з еозинофільною цитоплазмою та високою схильністю до метастазування.

Схеми стандартного лікування хворих на нирково-клітинний рак

І стадія

(T1N0M0)

– резекція нирки (відкрита чи лапароскопічна)

 

ІІ стадія

(T2N0M0)

– резекція нирки (відкрита чи лапароскопічна): при об’ємі функціонуючої паренхіми нирки на боці ураження більше 55%;

– радикальна нефректомія (відкрита чи лапароскопічна)*

ІІІ стадія

(T3N0M0,

T1-3N1M0)

– резекція нирки (відкрита чи лапароскопічна): при об’ємі функціонуючої паренхіми нирки на боці ураження більше 55%;

– радикальна нефректомія (відкрита чи лапароскопічна)*: виконується при пухлинах T1-3аN0-1M0;

– радикальна нефректомія з тромбектомією*: виконується при пухлинах T3в-сN0-1M0

ІVстадія

(T4N0-1M0,

T1-4N2M0,

T1-4N0-2М1)

– резекція нирки (відкрита чи лапароскопічна): при об’ємі функціонуючої паренхіми нирки на боці ураження більше 55%;

– радикальна нефректомія (відкрита чи лапароскопічна)*: виконується при пухлинах T1-3аN0-1M0;

– радикальна нефректомія з тромбектомією*: виконується при пухлинах T3в-сN0-1M0

 

 

Лікування метастатичного раку

Бевацизумаб Бевацизумаб – 10 мг/кг кожні 2 тижні постійно
Сорафеніб 400 мг всередину кожні 12 годин (зранку та ввечері) постійно 28 денними циклами
Сунітініб 50 мг всередину щоденно в 1-28 день, потім перерив 14 днів (4 тижні лікування, 2 тижні перерва) кожні 6 тижнів (сумарна доза на 6-тижневий цикл – 2400 мг)
Пазопаніб 800 мг всередину 1 раз на день до прогресування хвороби або розвитку неприйнятної токсичності
Еверолімус 10 мг всередину щоденно постійно до появи ознак прогресування захворювання

 

Променева терапія метастатичного раку

Вид лікування Доза, Гр

 

загальна разова
Променева терапія при одиничному метастазі у хребець (однократно) 8 8
Променева терапія на метастази у кістки 35-40 3

щоденно

Променева терапія на метастази в головний мозок До 30 2,0-2,2-3

щоденно

 • Протипоказання до застосування променевої терапії:
 • а) відсутність морфологічного підтвердження діагнозу;
 • б) розпад пухлини з масивною кровотечею;
 • в) загальні протипоказання до променевої терапії.

Кріотерапія

Рак підковоподібної нирки